نمونه تراریوم با استفاده از ماکت های فروشگاه

تصاویر ارسالی از نمونه تراریوم (Terrarium) و دیشگاردن های (dish garden) تهیه شده توسط مشتریان عزیز با استفاده از ماکت های چوبی و سنگریزه های فروشگاه ماکت استور را در ادامه مشاده می فرمایید:

استفاده از ماکت های چوبی در دیشگاردن

ماکت دیش گاردن
ماکت دیش گاردن
نمونه دیش گاردن
مدل دیش گاردن
دیش گاردن

استفاده از ماکت های چوبی در تراریوم

ماکت تراریوم
ماکت تراریوم